Ημερίδα προετοιμασίας για την Ολλανδική αγορά εργασίας

  • Διερεύνηση της αγοράς εργασίας.
  • Προσαρμογή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής για την Ολλανδική αγορά εργασίας.
  • Διάπλαση και προσαρμογή Linkedin προφίλ.
  • Πρακτική εξάσκηση « Δημιουργώντας το δικό σου δίκτυο»
  • Προετοιμασία για αίτηση εργασίας και συνέντευξη.
  • Πρακτική εξάσκηση με συνεντεύξεις.