Πλήρες πακέτο προετοιμασίας και καθοδήγησης

  • Διερεύνηση της αγοράς εργασίας.
  • Προσαρμογή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής για την Ολλανδική αγορά εργασίας.
  • Μετάφραση βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής στα Ολλανδικά (αν θεωρηθεί απαραίτητο για την εύρεση εργασίας).
  • Βασική ανάλυση της εταιρίας και της εργασιακής κουλτούρας.
  • Προετοιμασία για την αίτηση εργασίας (μέσω Skype).
  • Προετοιμασία για την συνέντευξη.