Για αυτούς που ενδιαφέρονται για εργασία στο εξωτερικό…

… θα προτείναμε ανεπιφύλακτα την Ολλανδία. Για εργασία και εξέλιξη είναι ένας πολύ καλός προορισμός. Σχεδόν δελεαστικός

  • Όλοι, μα πραγματικά όλοι, μιλάνε αγγλικά!
  • Η χώρα είναι εύκολη, ήσυχη, προσβάσιμη και «επίπεδη». Το τελευταίο κυριολεκτικά και μεταφορικά! Εκτός από βουνά δεν υπάρχει και ιεραρχία στις κοινωνικές και επαγγελματικές τους σχέσεις!
  • Πολιτική ενάντια στις υπερωρίες!
  • Πολύ καλές δυνατότητες για εξέλιξη. Με προσωπικό budget μέχρι και € 5000. Κάθε χρόνο!!

Η καλή γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη!

Η «Εν’ Έργω» συμβουλεύει, καθοδηγεί, μεσολαβεί και παρέχει πλήρη υποστήριξη σε καλά εκπαιδευμένο προσωπικό που θέλει να ξεκινήσει μια καινούργια καριέρα και ζωή στην Ολλανδία.

www.linkedin.com/company/en-ergo/

www.facebook.com/EnErgoAdvies

www.instagram.com/energo_recruitment/

twitter.com/infoEnErgo