Βασική προετοιμασία

  • Προσαρμογή βιογραφικού για την Ολλανδική αγορά εργασίας.
  • Μετάφραση βιογραφικού στα Ολλανδικά (αν θεωρηθεί απαραίτητο για την εύρεση εργασίας).
  • Συνοδευτική επιστολή
  • Προετοιμασία για την αίτηση εργασίας (μέσω Skype).